Flytta ett samtal direkt

Android iPhone
Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen.
Välj önskad intern- eller extern kontakt eller telefonnummer att koppla till.
Klicka på en kontakts telefonnummer för att flytta samtalet dit, alternativt skriv in det telefonnummer du vill koppla till i knappsatsen och tryck på den gröna luren.
En ruta visas med valen Flytta eller Ring. Välj Flytta.
Det nya samtalet sätts upp och du kopplas ner.
Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen.
Klicka på Tellitappen för att komma till dina samtalsval. Klicka på knappen Flytta samtal.
Välj önskad intern- eller extern kontakt eller telefonnummer att koppla till.
Klicka på en kontakts telefonnummer för att flytta samtalet dit, alternativt skriv in det telefonnummer du vill koppla till i knappsatsen och tryck på den gröna luren.
Det nya samtalet sätts upp och du kopplas ner.
Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen.
Välj önskad intern- eller extern kontakt eller telefonnummer att koppla till.
Klicka på en kontakts telefonnummer för att flytta samtalet dit, alternativt skriv in det telefonnummer du vill koppla till i knappsatsen och tryck på den gröna luren.
En ruta visas med valen Flytta eller Ring. Välj Flytta.
Det nya samtalet sätts upp och du kopplas ner.
Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen.
Klicka på Tellitappen för att komma till dina samtalsval.
Klicka på knappen Flytta samtal. Välj önskad intern- eller extern kontakt eller telefonnummer att koppla till.
Klicka på en kontakts telefonnummer för att flytta samtalet dit, alternativt skriv in det telefonnummer du vill koppla till i knappsatsen och tryck på den gröna luren. Det nya samtalet sätts upp och du kopplas ner.
Tellit BG 2

OBD

Kopplas enkelt in i bilens OBD-uttag (sitter oftast under eller bredvid ratten). Passar alla bilar som tillverkats 2004 och framåt.
Till skillnad från batterienheten mäter denna även bränsleförbrukning.

Batteri

Monteras på bilens batteri och till skillnad från OBD-enheten syns inte denna efter installation.