Villkor & Policys

GDPR

Our promise

Sekretesspolicy

Välkommen till Tellit och vår tjänst som tillhandahålls av Tell It To Mi (nedan “Tellit,” “vi,” “oss” eller “vår”).

Tellit tillhandahåller en plattform som du använder för att kommunicera i ditt arbete på ett sätt som är snabbt, enkelt och estetiskt tilltalande.
Denna tjänst behandlar uppgifter för inloggning och för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller annan författning samt för marknadsföringsändamål. Genom att använda tjänsten samtycker du till denna behandling.

Information som vi samlar in

Vi samlar in följande typer av information:

Information som du tillhandahåller oss direkt:

 • Ditt användarnamn och lösenord när du aktiverar tjänsten.
 • Profilinformation som du anger för din användare (t.ex. för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress). Den här informationen gör att dina kollegor kan se dina kontaktuppgifter.
 • Användarinnehåll (t.ex. chattkonversationer) som du anger via tjänsten.

Statistisk information:

 • Vi använder analysverktyg från tredjepart för att mäta mönster i tjänstens trafik och användning. Verktygen samlar in information i form av textfiler som placeras i tjänsten för att kunna analysera hur användare använder tjänsten. Informationen som genereras (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av tredjepart på servrar i USA. Tredjepartsverktyget använder informationen i syfte att utvärdera din användning av tjänsten. Tredjepart kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en annan tredje part behandlar informationen för tredjepartens räkning. Tredjeparten kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som tredjeparten innehar. Genom att använda denna tjänst, samtycker Kunden till att tredjepart behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.
 • Vi samlar in och använder den här statistiska informationen tillsammans med statistik från andra användare på ett sätt som gör att informationen inte kan kopplas till en enskild användare.

Cookies och liknande tekniker:

 • Tjänstens webbplatser kan använda cookies för att underlätta användningen av och anpassa vissa delar av innehållet. Genom att använda tjänstens webbplats godkänner du att dessa webbplatser använder cookies.

Logginformation:

 • När du ringer via vår tjänst registrerar våra servrar loggfilsinformation om samtalet, t.ex. vem som ringer, till vem det rings och samtalstid. Tack vare denna information kan vi presentera din samtalsstatistik och -historik för dig.
 • När du använder vår tjänst registrerar våra servrar automatiskt viss loggfilsinformation, t.ex. din version av applikationen. Det gör att vi får en mer korrekt rapportering så att vi kan förbättra tjänsten och hjälpa dig vid supportärenden.

Enhetsidentifierare:

 • När du använder en mobilenhet, som en läsplatta eller mobil, för att få tillgång till tjänsten, kan vi komma åt, samla in, övervaka, lagra lokalt och fjärrlagra en eller flera ”enhetsidentifierare”. Enhetsidentifierare är små datafiler eller liknande datastrukturer som lagras på eller är associerade med din mobila enhet och som identifierar den unikt. En enhetsidentifierare kan utgöras av data som lagras i enhetens maskinvara eller operativsystem, eller annan programvara eller data som skickas till enheten från oss.
  Hur vi använder din information Utöver de delar av den specifika användningen av information som vi beskriver i den här sekretesspolicyn kan vi använda mottagen information för att göra följande:
 • hjälpa dig att effektivt komma åt din information sedan du loggat in • spara information så att du inte behöver skriva in den på nytt under besöket eller nästa gång du besöker tjänsten
 • tillhandahålla, förbättra, testa och övervaka tjänstens effektivitet
 • utveckla och testa nya produkter och tjänster
 • övervaka statistik, till exempel användarmönster och trafikströmmar
 • diagnostisera eller åtgärda tekniska problem
 • automatiskt uppdatera applikationen på din enhet

Dela din information

Vi kommer inte att hyra ut eller sälja din information till tredje part utanför Tellit (eller den företagsgrupp som Tellit ingår i) utan ditt samtycke, med undantag för det som anges i den här policyn.

Parter som vi kan dela din information med:

 • Vi kan komma att dela användarinnehåll och din information (inklusive men inte begränsat till information från cookies, loggfiler, enhetsidentifierare och användningsdata) med företag som juridiskt ingår i samma företagsgrupp som Tellit eller som kommer att ingå i denna grupp (”samarbetspartner”). Samarbetspartner kan komma att använda denna information för att tillhandahålla, förstå och förbättra tjänsten (vilket omfattar att tillhandahålla statistik) och samarbetspartnernas egna tjänster (t.ex. för att ge dig bättre och mer relevanta erbjudanden).
 • Vi kan dela såväl din information som information från verktyg som cookies, loggfiler samt enhetsidentifierare och användningsdata med tredjepartsorganisationer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsten till dig (”tjänsteleverantörer” eller ”återförsäljare”). Våra tjänsteleverantörer och återförsäljare får tillgång till din information i den utsträckning som krävs och i enlighet med rimliga sekretessvillkor.
 • Vi kan komma att ta bort delar av data som kan identifiera dig och dela anonymiserade data med andra parter. Vi kan också komma att kombinera din information med annan information så att den inte längre kan kopplas till dig och dela den sammanslagna informationen.

Hur vi lagrar din information

All lagring sker i enlighet med datalagringsdirektiven i Sverige.

Lagring och behandling:

 • Din information som samlas in av tjänsten kan lagras och behandlas i Sverige och i alla andra länder som Tellit, dess samarbetspartner och tjänsteleverantörer bedriver verksamhet i.
 • Tellit, dess samarbetspartner och tjänsteleverantörer kan överföra information som vi samlar in om dig, däribland personlig information över gränserna och från ditt land till andra länder världen över.
 • När du registrerar dig för och använder tjänsten samtycker du till att information överförs till de länder som Tellit, dess samarbetspartner och tjänsteleverantörer bedriver verksamhet i och till användningen och yppandet av information om dig i enlighet med den här sekretesspolicyn.
 • Vi vidtar ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder för att skydda den information som samlas in via tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan du beviljas tillgång till ditt konto. Tellit kan dock inte skydda information som du överför till Tellit eller garantera att information på tjänsten inte kan öppnas, röjas, ändras eller förstöras.
 • Vi ber dig samarbeta med oss för att skydda informationen. Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord och din kontoinformation från obehöriga och för att kontrollera andras tillgång till e-postmeddelanden som utväxlas mellan dig och Tellit. Vi tar inget ansvar för andra organisationers funktionalitet, sekretess eller säkerhetsfunktioner.

Dina val om din information

Du kan när som helst vända dig till Tellit med en begäran om rättelse eller information samt återkalla samtycke till att personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

Produktspecifik sekretesspraxis

Följande produktspecifik behörighet kan du aktivera för tjänsten.

Android

 • Dina kontakter läses in från din mobiltelefons kontaktbok för att du ska få tillgång till båda interna och externa kontakter i din applikation. Detta gör att du smidigare kan ringa via tjänsten.
 • Du ger tillgång till att vi ringer ett samtal i din mobil direkt via kontaktlistan i applikationen.
 • Du ger tillgång till att vi kan styra om dina samtal (ej nödsamtal) till att alltid ringas med hjälp av tjänsten.

iOS:

 • Dina kontakter läses in från din mobiltelefons kontaktbok för att du ska få tillgång till båda interna och externa kontakter i din applikation. Detta gör att du smidigare kan ringa via tjänsten.
 • Du ger tillgång till att vi ringer ett samtal i din mobil direkt via kontaktlistan i applikationen.

Gigaset

Så nära en hederlig telefon med sladd som du bara kan komma har vi lösningen SNOM. Skillnaden mellan en gammeldags telefon och SNOM är att du likt andra IP-telefonilösningar ringer över internet.

En SNOM används oftast av en person med ett fastnummer. Den kan så klart också användas för att ta samtal, ringa ut, och koppla vidare till kollegor eller andra personer. SNOMen kopplas till Tellits molnväxel.

Gemensam nämnare med all sorts fast telefoni vi levererar är att den går över internet. Så det du behöver, bortsett från en Gigaset-, SNOM-telefon eller Softphone, är uppkoppling mot internet. Antingen draget med en nätverkskabel direkt in i telefon eller dator, eller över WiFi.
 
Fördelen med IP-telefoni är att du kan ringa samtal från byggnader eller platser som ni annars kanske inte har full täckning för med vanlig telefon. På så sätt kan du med våra lösningar för fast telefoni i kombination med vår molnväxel enkelt hantera samtal och sköta växeln, oavsett var du befinner dig.

Gigaset

Fast telefoni i form av Gigaset-telefoner används oftast om man har en eller fler avdelningar på ett företag som alla behöver en trådlös telefon med ett fastnummer.

Exempelvis kan man på ett företag behöva en telefon på kontoret, en på lagret, en i produktionen, och så vidare.

Här är Gigaset tillsammans med Tellits molnväxel den ultimata lösningen för att alla ska kunna nå varandra på ett enkelt sätt.

Gemensam nämnare med all sorts fast telefoni vi levererar är att den går över internet. Så det du behöver, bortsett från en Gigaset-, SNOM-telefon eller Softphone, är uppkoppling mot internet. Antingen draget med en nätverkskabel direkt in i telefon eller dator, eller över WiFi.
 
Fördelen med IP-telefoni är att du kan ringa samtal från byggnader eller platser som ni annars kanske inte har full täckning för med vanlig telefon. På så sätt kan du med våra lösningar för fast telefoni i kombination med vår molnväxel enkelt hantera samtal och sköta växeln, oavsett var du befinner dig.

OBD

Kopplas enkelt in i bilens OBD-uttag (sitter oftast under eller bredvid ratten). Passar alla bilar som tillverkats 2004 och framåt.
Till skillnad från batterienheten mäter denna även bränsleförbrukning.

Batteri

Monteras på bilens batteri och till skillnad från OBD-enheten syns inte denna efter installation.