Flytta ett samtal – ring upp kollegan först

Android iPhone
Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen. Gå till Tellitappen för att komma till dina samtalsval. Klicka på knappen Nytt samtal (konsultativ flytt). Välj önskad kollega, kontakt eller telefonnummer att ringa upp. Gå tillbaka in i Tellitappen för att komma till dina samtalsval. Klicka på knappen Flytta ihop för att slå samman de två samtalen. Du kopplas ner.Svara på det inkommande samtalet eller ring upp ett samtal via Tellitappen. Gå till Tellitappen för att komma till dina samtalsval. Klicka på knappen Nytt samtal (konsultativ flytt). Välj önskad kollega, kontakt eller telefonnummer att ringa upp. Gå tillbaka in i Tellitappen för att komma till dina samtalsval. Klicka på knappen Flytta ihop för att slå samman de två samtalen. Du kopplas ner.
Tellit BG 2

OBD

Kopplas enkelt in i bilens OBD-uttag (sitter oftast under eller bredvid ratten). Passar alla bilar som tillverkats 2004 och framåt.
Till skillnad från batterienheten mäter denna även bränsleförbrukning.

Batteri

Monteras på bilens batteri och till skillnad från OBD-enheten syns inte denna efter installation.