Vad är en tripenhet?

Tripenheten är den hårdvaran som behövs för att mäta resan. Tripenheten finns i tre olika varianter:

  • Trip OBD – sätts i OBD-uttaget
  • Trip Batteri – sätts på bilens batteri
  • Trip Sync – Läggs på frivillig plats i bilen, men helst i närheten av en mobiltelefon.

Du väljer själv vilken tripenhet som passar dig bäst. ?

Tellit BG 2

OBD

Kopplas enkelt in i bilens OBD-uttag (sitter oftast under eller bredvid ratten). Passar alla bilar som tillverkats 2004 och framåt.
Till skillnad från batterienheten mäter denna även bränsleförbrukning.

Batteri

Monteras på bilens batteri och till skillnad från OBD-enheten syns inte denna efter installation.