Varför är min första faktura högre?

Det är såklart inte konstigt att undra över detta. Eftersom den första fakturan nästan alltid avser ett par (eller flera) dagar av den månaden du blev kund plus nästkommande månad blir månadsavgiften högre än den du förväntat dig.

Exempel: Tecknade du abonnemang 15 April avser den första fakturan månadsavgift för 16-30 April och Maj månad –  15 dagar + 1 månad.

Men det är bara den första fakturan som innehåller mer än en månadsavgift, de nästkommande fakturorna kommer bara att innehålla en månadsavgift.

Tellit BG 2

OBD

Kopplas enkelt in i bilens OBD-uttag (sitter oftast under eller bredvid ratten). Passar alla bilar som tillverkats 2004 och framåt.
Till skillnad från batterienheten mäter denna även bränsleförbrukning.

Batteri

Monteras på bilens batteri och till skillnad från OBD-enheten syns inte denna efter installation.